Privacyverklaring Sandra Koppelaar Fotografie

November 2022

Natuurlijk gaan wij vertrouwelijk met al je gegevens om. Om je daarover beter te kunnen informeren hebben we deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact  op.

1.  Over ons
Deze website wordt beheerd door Sandra Koppelaar Fotografie. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de AVG.

Je kunt ons bereiken via:
Sandra Koppelaar Fotografie
KvK: 84132302

E-mailadres: info@sandrakoppelaarfotografie.nl
Telefoonnummer: +31 6 30 86 89 73

2.  Persoonsgegevens

Deze persoonsgegevens verwerken we

a.   Naam
b.   Adres
c.   Woonplaats
d.   E-mailadres
e.   Telefoonnummer
f.   (Portret)foto’s

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens?
We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen.

3.  Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven

Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht.

Uitvoering opdracht
Wij verwerken je NAW-gegevens, telefoonnummer en e-mailadres om jou informatie toe te sturen, een afspraak te maken, voor de uitvoering van de opdracht en de uiteindelijke levering van producten. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de opdrachtovereenkomst, zonder deze gegevens kunnen wij de overeenkomst niet aangaan.

Daarnaast kan het voorkomen dat voor de uitvoering van de opdracht portretfoto’s gemaakt worden, waarop jij herkenbaar in beeld bent. Deze persoonsgegevens verwerken wij ook voor de uitvoering van de overeenkomst.

Jouw NAW-gegevens en de foto’s die gemaakt zijn tijdens de opdracht, bewaren wij 5 jaar.
Jouw telefoonnummer verwijderen wij binnen 1 jaar na de uitvoering van de opdracht.